Oferta


POMOC PSYCHOLOGA OSOBOM DOROSŁYM:

Psychoterapia indywidualna i grupowa

Leczenie trudności w funkcjonowaniu indywidualnym i społecznym człowieka. Jest to proces, w wyniku którego klient ma możliwość (indywidualnie lub na forum grupy) porozmawiać o problemach, przemyśleć cele życiowe, odkryć nieuświadomione umiejętności czy wypracować nowe, których aktualnie w swoim życiu potrzebuje.

Psychoterapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu

Terapia skoncentrowana na „tu i teraz”, mająca na celu wydobycie z klienta jego mocnych stron, co w konsekwencji doprowadzić ma do rozwiązania bieżących problemów. Klient traktowany jest jako ekspert od własnego życia, a jego doświadczenie jako cenne źródło informacji do wykorzystania w pracy terapeutycznej. Podczas sesji (zazwyczaj maksymalnie dziesięciu) osiągane są konkretne cele i zamierzenia, z którymi przychodzi klient.

Grupy wsparcia

Sesje terapeutyczne, podczas których uczestnikom udzielane jest wsparcie psychospołeczne. Członkowie grupy spotykają się ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. chorobę występującą w rodzinie czy uzależnienie). Sesje odbywają się cyklicznie i są moderowane przez psychoterapeutę.

POMAGAMY W TAKICH TRUDNOŚCIACH JAK:

 • depresje
 • lęki
 • napady paniki
 • fobie
 • nerwice
 • uzależnienia
 • zaburzenia odżywiania
 • autodestrukcja
 • reakcja na sytuację kryzysową
 • problemy w relacjach
 • brak poczucia sensu

 

SZKOLENIA

Warsztaty dla rodziców

Spotkania grupowe dla rodziców mające na celu przekazanie kompetencji dotyczących świadomego rodzicielstwa. Warsztaty skierowane są do osób chcących poszerzać swoją świadomość, wiedzę na temat rozwoju dzieci, rozwijać się w roli rodzica, pragnących uporać się z trudnościami wynikającymi z procesu wychowawczego.
 
Warsztaty dla kobiet

Spotkania grupowe dla kobiet poszukujących pozytywnego rozwoju, chcących odkryć swój potencjał i mocne strony, rozwinąć poczucie atrakcyjności, nauczyć się asertywności i konstruktywnej komunikacji z bliskimi. Warsztaty mogą dotyczyć wszelkich nurtujących uczestniczki tematów, skierowane do kobiet, choć prowadzone bywają także przez mężczyzn.

Szkolenia dla nauczycieli

Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli, podnoszące kwalifikacje pedagogiczne i wychowawcze.

Szkolenia dla biznesu

Warsztaty szyte na miarę potrzeb danej organizacji, obejmujące takie zagadnienia jak: negocjacje handlowe, profesjonalną obsługę klienta, komunikację, zarządzanie zespołem, sesje strategiczne (ustalanie misji, wizji i strategii przedsiębiorstwa), zarządzanie czasem, zarządzenie przez cele i wiele innych tematów.


INNE:

 • opinie psychologiczne dla firm ubezpieczeniowych.