Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia:

1. Jak rozpoznać dziecko krzywdzone. Sposób przeprowadzenia rozmowy diagnostycznej.

2. Rozpoznawanie sygnałów przemocy seksualnej.

3.Pierwszy kontakt z klientem jak skutecznie przeprowadzić wywiad psychologiczny.

4. Kontrakt w relacji pomocowej.

5. Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

6. Rozpoznawanie pierwszych oznak całościowych zaburzeń rozwoju. 

7.Rozmowa diagnozująca przyczyny agresji u dzieci.

8.Metody terapeutyczne dla dzieci moczących się.

9.Metody dla dzieci lękowych/nieśmiałych.

10. Co mówi rysunek dziecka - metody projekcyjne w procesie diagnostycznym.

11.Metody terapeutyczne dla dzieci agresywnych.

12.Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?

13.Seksualność dziecka - norma seksuologiczna dla dzieci i młodzieży.

14. Wybrane techniki i narzędzia terapii dzieci po przemocy seksualnej.

15. Psychologiczny portret ofiar przemocy w rodzinie oraz zasady pomocy.

16.Jak chronić dziecko przed skrzywdzeniem?

17.Mediacje rodzinne- warsztat praktyczny.

18. "Jestem z Ciebie dumny" -warsztat dla rodziców i opiekunów.

19.Wypalenie zawodowe.

20.Jak skutecznie przeprowadzić trening umiejętności wychowawczych?

21.Podstawowe zasady prowadzenia interwencji kryzysowej.

22.Diagnoza zespołu stresu pourazowego PTSD.

23.Terapeutyczne rozmowy z klientem oparte na rozwiązaniu.

24.Trening umiejętności wychowawczych.

25.Karać czy nie karać? Jak reagować na nieodpowiednie zachowanie?

26.Budowanie zespołu - poprawa relacji w grupie.

27. Trening asertywności.

28.Jak przestać się martwić i zacząć żyć?