Psychoterapia

Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu (w skrócie TSR, z ang. BSFT)

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu jest poszukiwaniem skutecznej strategii poradzenia sobie z problem. Podczas spotkania z terapeutą, poruszane są tematy związane
z pozytywną wizją przyszłości, wolnej od problemu. Relacja z terapeutą jest wspierająca, nastawiona na klienta, daje dużą przestrzeń do zastanowienia się, co w dotychczasowych sposobach radzenia sobie działało, co warto powtarzać, a co można zmienić. Rozmowa z terapeutą oparta jest na prostocie, codziennym języku, zrozumieniu, szacunku. Wszystko po to, by wydobyć ZASOBY KLIENTA do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. W założeniu terapia ta nie jest rozpisywana na długie miesiące, czy lata. Koncentruje się na znalezieniu rozwiązań, które będą użyteczne dla klienta i są dla niego dostępne w niedalekiej przyszłości. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu daję nadzieję wielu klientom na szybki i ekonomiczny sposób poradzenia sobie z trudnościami.

 

Terapia Uzależnień

W dzisiejszych czasach wzrosło ryzyko, by w ciągu życia uzależnić się od substancji takich jak: alkohol, narkotyki, ale też doznań (gry komputerowe, hazard, seks). Używanie substancji, może łatwo wymknąć się spod kontroli i staje się chorobą. Niezbędna staje się wówczas pomoc specjalisty, nie tylko w ograniczaniu szkodliwych zachowań, ale też w radzeniu sobie z nawrotami choroby. Terapia uzależnień jest adresowana do osób, które zdecydowały się zmienić coś w swoim dotychczasowym zachowaniu, borykają się z trudnościami i konsekwencjami uzależnienia, czują się zależni od substancji, lub określonych doznań. Uczestnictwo w terapii uzależnień pomaga klientowi zaprzestać/ zmniejszyć zachowania problemowe, koncentruje się na redukcji szkód, które powstają dla osoby uzależnionej, jak i jej najbliższego otoczenia. Terapia uzależnień w naszym Centrum prowadzona jest metodą Skoncentrowaną na Rozwiązaniu.

 

Terapia zaburzeń lękowych

Jest terapią krótkoterminową, opiera się na indywidualnym kontakcie z dzieckiem/nastolatkiem oraz spotkaniach z rodzicami. Skupia się na konkretnym problemie, jest uporządkowana i posiada stałą strukturę, ma charakter edukacyjny, to znaczy pozwala rodzinie i dziecku zrozumieć charakter zaburzenia, co go wywołało i co go podtrzymuje. Wykorzystuje techniki relaksacyjne. Głównym jej celem jest wprowadzenie dających się obiektywnie zmierzyć i ocenić zmian w życiu dziecka/nastolatka to jest zmniejszyć niepokój i lęk, zmniejszyć dolegliwości psychosomatyczne, poprawić nastrój, ułatwić uczenie się, zwiększyć aktywność społeczną dziecka. Relacja terapeuty z dzieckiem i jego rodzicami opiera się na współpracy.

 

Terapia dzieci moczących

Moczenie się dzieci jest takim problemem, który dostarcza wiele zmartwień opiekunom. Często prócz smutku i niepokoju rodzic odczuwa złość, bezradność i rozczarowanie. Nie wie jak pomóc dziecku i sobie. Zastanawia się gdzie popełnił błąd lub co takiego dzieje się w życiu małego człowieka, że nie jest w stanie kontrolować pęcherza - czy to w dzień, czy w nocy.  Problem moczenia się dotyczy nie tylko małych dzieci ale także dzieci w wieku szkolnym. Odpowiednio dobrany program terapii pomoże zapanować nad pęcherzem, dzięki czemu dziecko uwierzy w siebie, odzyska siłę, poczucie własnej wartości i sprawstwa. Rodzic zdobędzie "narzędzia" dzięki którym będzie mógł konstruktywnie wspierać i motywować własne dziecko.

 

Terapia dzieci z objawami nadpobudliwości, impulsywności lub zaburzeń zachowania (ADHD)

Terapia dziecka z nadpobudliwością psychoruchową obejmuje cykl indywidualnych zajęć z dzieckiem,których celem jest wyposażenie go w umiejętności ułatwiające funkcjonowanie społeczne oraz emocjonalne. Terapia nastawiona jest również na budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz wzmocnienie jego mocnych stron.  W trakcie terapii tworzone są sytuacje dające możliwość odreagowania napięcia psychoruchowego oraz emocjonalnego. Indywidualne spotkania z dzieckiem wypełnione są zabawą w czasie której odgrywamy scenki, bawimy się w teatr, wycinymy, rysujemy, kleimy, rozmawiamy, słuchamy i robimy wiele innych rzeczy, które sprawiają radość i przyjemność.
UWAGA: zakwalifikowanie na terapię wymaga przeprowadzenia pełnej diagnozy rozwoju dziecka obejmującej m.in. wywiad z rodzicami oraz badanie psychologiczne dziecka.

 

Terapia dzieci po urazie (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna)

Celem Psychoterapii jest:

 • przywrócenie zaufania dziecka do dorosłych,
 • poprawa obrazu siebie i własnego ciała,
 • leczenie emocji i poprawa uczuciowych relacji interpersonalnych,
 • rozładowanie uczucia złości i agresji wobec sprawcy,
 • leczenie depresji i przejawów autoagresji u ofiary,
 • dążność do przywrócenia normalnego rozwoju psychoseksualnego


Psychologiczne skutki molestowania seksualnego zarówno w dzieciństwie jak i w życiu dorosłym, mogą ale nie muszą być bardzo poważne, to Ty decydujesz jak będzie wyglądało Twoje przyszłe życie!

UWAGA: zakwalifikowanie na terapię wymaga przeprowadzenia pełnej diagnozy dziecka obejmującej m.in. wywiad z rodzicami/opiekunami oraz spotkania diagnostyczne dziecka.

 

Terapia indywidualna dla młodzieży

Wchodzenie w wiek nastoletni niesie ze sobą bagaż trudnych emocji, przeżyć. Jest niezwykle ważny dla rozwoju bo właśnie w tym okresie budujemy własną tożsamość. Siła emocji towarzyszących dorastaniu jest ogromna i często przytłaczająca młodego człowieka. Powoduje uczucie zagubienia, dezorganizacji, bezradności i bezsilności. Często stanowi podstawy depresji, izolacji aż po zachowania buntownicze, agresywne. Zapraszamy każdego młodego człowieka, który potrzebuje wsparcia  w trudnych dla siebie chwilach - samodzielnie lub w towarzystwie rodzica. Proponujemy psychoterapię indywidualną dostosowaną do potrzeb dorastającego nastolatka.

 

Interwencja kryzysowa dla młodzieży


Są to spotkania z terapeutą dla młodzieży, która przeżywa kryzys wywołany nagłą sytuacją, do których należą:

 • utrata
 • niezdane egzaminy,
 • myśli samobójcze,
 • lęk przed egzaminami,
 • śmierć,
 • nagła choroba

Zazwyczaj jest to interwencja krótkoterminowa i kończy się w sytuacji, kiedy mijają czynniki wywołujące silny stres.