Psychoterapia dzieci

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży:

 • problemy w zachowaniu
 • trudności wychowawcze
 • zaburzenia zachowania i agresja
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywiania
 • myśli i tendencje samobójcze
 • PTSD
 • zachowania autoagresywne
 • niska samoocena
 • brak motywacji